Jaarplan obs 't Kofschip schooljaar 2022-2023

Hier vindt u het jaarplan van obs 't Kofschip voor het schooljaar 2022-2023.

Elk jaar maakt de school een jaarplan, dat richting geeft aan de ontwikkelingen (verbeteringen en veranderingen) die we als team in willen zetten om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden.

Ten grondslag aan dit plan ligt het schoolplan, dat iedere vier jaar wordt opgesteld met de inbreng van diverse betrokkenen, zoals teamleden, leerlingen, ouders en externe samenwerkingspartners. Het schoolplan 2020-2024 vormde de basis voor dit jaarplan. Daarnaast zijn aspecten uit de evaluatie van jaarplan 2021-2022 opgenomen in dit nieuwe jaarplan.

Het jaarplan is met het team opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van de school en de bestuurder van Stichting OPOPS. Aan het einde van het schooljaar worden de resultaten van het jaarplan met het team, de medezeggenschapsraad en bestuurder geëvalueerd en opgenomen in het jaarverslag van schooljaar 2022-2023. Op basis hiervan zal een volgend jaarplan worden opgesteld. Jaarplan obs 't Kofschip 2022-2023.pdf