Visie en Missie

'Wij houden rekening met elkaar en zorgen voor elkaar'
 

Actief burgerschap

Burgerschapsonderwijs gaat over de ontwikkeling van leerlingen tot democratische burgers. Zij krijgen daarvoor kennis en vaardigheden aangeboden, ze worden gestimuleerd eigen opvattingen te ontwikkelen en een democratische houding te vormen.

We willen bij onze leerlingen het actief burgerschap bevorderen en sociale cohesie ontwikkelen.

* respect voor en kennis van de basiswaarden en normen

* het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties

* het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen.

We werken aan het maatschappelijk bewustzijn van onze leerlingen.
Dit krijgt op school vorm door o.a:

- lessen Wereldoriëntatie vanuit de methode 'Wijzer'

- afval actief scheiden en hier veel aandacht aan te besteden met onze leerlingen

- het opruimen van zwerfafval rond de school (ZAP)

- goede doelen steunen door producten in te zamelen voor de Voedselbank, doppen voor assistentiehonden en lege cartridges waarvoor Stichting Dierenlot een bijdrage krijgt.

- GIPS-project: In groep 7 ervaren de leerlingen hoe het is om met een handicap te leven door activiteiten die gegeven worden door mensen met een beperking.

- ieder jaar worden de opa's en oma's van de leerlingen uitgenodigd om pannenkoeken te komen eten op de 'Opa en Oma-dag'. De kinderen bakken pannenkoeken in onze schoolkeuken voor de opa's en oma's en bedienen hen in het 'restaurant'.

-'t Kofschip DOET

De school zet zich in voor sociaal-maatschappelijke activiteiten, bijv het helpen schoonmaken van de materialen bij speeltuin 'De Zonnebloem' en het helpen bij organisatie GEMIVA: https://www.gemiva-svg.nl