Leerlingenraad

Leerlingenraad

Als school zijn we ontzettend trots op onze Leerlingenraad!

De mening van onze leerlingen is van groot belang voor ons, want samen willen we er natuurlijk een hele fijne schooltijd van maken.

Hoe werkt het?

Alle leerlingen op onze school worden vertegenwoordigd door gekozen leden van de leerlingenraad.

Vanaf groep 5 kiezen alle groepen twee afgevaardigden die gedurende een schooljaar zitting nemen in de leerlingenraad. Deze verkiezing vindt plaats in het begin van ieder schooljaar.

Vanuit de ouderraad worden de leerlingen begeleid door twee ouders die mede zorg dragen voor het opstellen van de agenda, de notulen etc.

De leerlingenraad komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen, vergaderen volgens een agenda en notuleren de agendapunten. Deze notulen worden door de afgevaardigde leerlingen teruggekoppeld aan hun eigen klas.

Ook zorgen de leerlingen die zitting hebben in de leerlingenraad ervoor dat de mening van de jongste leerlingen gehoord wordt. Middels klassenbezoeken aan de groepen 1-4 wordt bij belangrijke zaken ook de mening gevraagd van deze leerlingen.

Een aantal voorbeelden waarbij de leerlingenraad meedenkt:

* de invulling van feesten en festiviteiten op school (bijv. kerstdisco)

* de nieuwe inrichting van de school en het schoolplein in 2018

* het aanleveren van ideeën voor bestemming van schoolreisjes

* de introductie van de 'Gekke-haren-dag' en de 'Foute-kersttruien-dag' als tradities

* het scheiden van afval