Externe contacten

Namen van externe personen en instanties


Jeugdarts

Mevr. Karin Kruit

Email: k.kruit@rivas.nl 

 

Leerplichtambtenaar Dienst Gezondheid en Jeugd

Mevr. D.Wouters

Telefoon: 078  7708500/ 06-38 83 92 10

E-mail: d.wouters@lvszhz.nl  

 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld 

Telefoon: 0900 1113111


Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de scholen. 

Zij bezoekt de scholen regelmatig. 

De bevindingen worden weergegeven in het inspectierapport. 

U kunt deze vinden op www.owinsp.nl 

 

School Maatschappelijk Werk (SMW)

Mevr. Karin Rodgers

Telefoon: 06-215 68 357 

Email: k.rodgers@jeugdteamszhz.nl

 

Stichting Onderwijsgeschillen

Postbus 85191
3508 AD Utrecht

e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

website: www.onderwijsgeschillen.nl 

 

Schoolbestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht  

Erasmusplein 2a
3351 GK Papendrecht 

Tel: 078 6449880 

https://openbaarprimaironderwijspapendrechtsliedrecht.nl 

 

Sociaal Team Sterk Papendrecht

Veerweg 127
3353GW Papendrecht

Tel: 078-6445200


Veilig Thuis Zuid Holland Zuid (meldingen kindermishandeling en huiselijk geweld)  

Vertrouwensarts Mevrouw Leentvaar

Algemeen telefoonnummer: 0800-2000  

 

Vragen over onderwijs:
Tel: 0800 8051