Visie en Missie

De missie van 't Kofschip luidt als volgt:

'Samen het leven leren'.

Op onze school verbinden we het leren met het leven.
Dit zodat de kinderen op hun eigen wijze, met plezier en trots, een bijdrage aan de samenleving kunnen leveren. Nu en in de toekomst!

De visie

Om de visie "Samen het leven leren" te kunnen bewerkstelligen, hebben onze leerlingen recht op goed onderwijs. Dit onderwijs richt zich op 3 overlappende domeinen:

- persoonsvorming: wie ben ik?

- socialisatie: hoe sta ik ten opzichte van anderen?

- kwalificatie: wat kan ik?

We vinden het belangrijk dat kinderen nadenken over wat goed of fout is en welke argumenten hieraan ten grondslag liggen. Ze mogen fouten maken.

Door te reflecteren op eerder gemaakte keuzes leren ze zichzelf en de waarden de ze belangrijk vinden steeds beter kennen (persoonsvorming).

Ook vinden we het van belang dat kinderen op school sociale vaardigheden ontwikkelen, in contact komen met allerlei overtuigingen en inzicht krijgen in sociale verhoudingen (socialisatie).

Daarnaast is de school dé plek om kennis, kunde en houding te verwerven (kwalificatie).

We geven bovenstaande domeinen inhoud door aan te sluiten bij de psychologische basisbehoeften van kinderen:

* autonomie

* relatie

*competentie

Zo zijn we erop gericht de leerlingen zelf keuzes te laten maken en wat ze zelf kunnen ook zélf te laten doen. (autonomie)

We waarderen iedere leerling, bouwen een goede band op en zorgen voor een fijne sfeer in de groep en school. (relatie)

De kinderen krijgen vertrouwen en plezier in eigen kunnen doordat we ontwikkelingsgericht werken. (competentie)

Om zich goed te kunnen ontwikkelen is het van groot belang dat kinderen 'goed in hun vel zitten' voelen.

Dat uit zich op een aantal vlakken:

- ik voel me veilig

- ik houd rekening met anderen en we zorgen voor elkaar

- ik word gezien

- ik ontwikkel me breed