Contact

Natuurlijk kunt u de directeur of één van de leerkrachten aanspreken op het plein of in de klas, maar daarnaast 
kunt u op de volgende manieren ook in contact komen met onze school:

- via het Ouderportaal van Basisonline (voor ouders van leerlingen op onze school)
- via het telefoonnummer: 078-6441555
- via de mail: svuik@bskofschip.nl