OPOPS en vacatures bij OPOPS

STICHTING OPOPS

Onze school 't Kofschip maakt deel uit van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht (OPOPS)

Stichting OPOPS verzorgt primair onderwijs aan kinderen van 4 tot 14 jaar in het spreidingsgebied Papendrecht en Sliedrecht.

De scholen binnen de stichting zijn bevlogen om leerlingen ongeacht hun geloofsovertuiging, ras of achtergrond het best mogelijke onderwijs te bieden.

Daaronder verstaan we onderwijs dat kansen biedt aan ieder kind en het beste uit iedere leerling haalt.

De scholen binnen de stichting zijn ontmoetings- en oefenplaatsen om te leren wat het betekent om samen te spelen, te leren, te werken en te leven, zodat we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze samenleving waarin respectvol en verdraagzaam met ieder individu wordt omgegaan. We leren de leerlingen voor dat we respect hebben voor elkaar en elkaar stimuleren om zorg te dragen voor een democratische maatschappij waarin mensen samen leven in vrijheid en verantwoordelijkheid.

Wij verbinden ons aan de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting van de landelijke vereniging voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in Nederland.

Voor meer informatie over de stichting, zie de website van OPOPS: https://www.openbaarprimaironderwijspapendrechtsliedrecht.nl


Voor meer informatie over het werken binnen het openbaar onderwijs Papendrecht en Sliedrecht
https://openbaarprimaironderwijspapendrechtsliedrecht.nl/vacatures