Schooltijden & continurooster

Schooltijden

Alle groepen hanteren de volgende schooltijden:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8:15 uur-14:15 uur

woensdag: 8:15 uur-11:45 uur

Vanaf 8:05 uur gaan de deuren open en kunnen de kinderen de school binnenkomen.


Continurooster

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hanteren we een continurooster.

Dit houdt in dat de leerlingen op deze dagen onder begeleiding van een medewerker van WASKO of een vaste vrijwilliger hun lunch in de klas eten.

Vanaf groep 3 gaan de leerlingen ook even naar buiten met hen.

De kleuters spelen voor of na het eten met hun eigen leerkracht buiten.

Op woensdagmiddag hebben de kinderen een vrije middag.