Over 't Kofschip!

Onze openbare basisschool 't Kofschip te Papendrecht

Op dit moment zitten er ruim 228 leerlingen op 't Kofschip, verdeeld over 9 groepen: 3 combinatiegroepen 1/2, en daarnaast de enkele groepen 3-4-5-6-7-8.

Wij werken op school met een continurooster. De leerlingen lunchen onder begeleiding op school.


Kaart

 

https://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner

Ons gebouw staat in een dynamische wijk van Papendrecht: 'Oostpolder". Deze wijk is al sinds jaren in ontwikkeling.


Geschiedenis

Openbare basisschool 't Kofschip te Papendrecht is ontstaan door de splitsing van openbare basisschool De Knotwilg in 2003.

't Kofschip bestond vanaf die tijd uit twee locaties: locatie Zuidkil in de Oostpolder en locatie De Wielen in de Middenpolder.

Deze twee locaties zijn tot schooljaar 2017-2018 samen opgetrokken. Met ingang van augustus 2018 functioneren beide locaties als zelfstandige scholen met een eigen directeur.

Onze school heeft een grootschalige verbouwing ondergaan in 2018 waardoor de school een frisse, moderne uitstraling heeft in alle klassen en in de openbare ruimtes!


Scholen op de kaart

Op de website https://www.scholenopdekaart.nl vindt u informatie over alle scholen in Nederland.
De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie van het onderwijs en onze school.