Peuterspeelgroep en Opvang WASKO

Peuterspeelgroep 't Kofschip

Sinds het schooljaar 2020/2021 is de peuterspeelgroep intern gevestigd in onze school.

Dit betekent dat er twee dagdelen per week (maandagochtend en woensdagochtend) onderwijs wordt verzorgd aan kinderen vanaf 2 jaar.

Het grote voordeel hiervan is dat deze peuters heel gemakkelijk doorstromen naar de kleutergroepen omdat zij de schoolomgeving al goed kennen.

De peutergroep bevindt zich in het lokaal tussen twee kleutergroepen in.
Wij spelen samen met de kleuters en peuters buiten en ook maakt de Peuterspeelgroep gebruik van het inpandige gymlokaal.
Daarnaast werkt de Peuterspeelgroep met dezelfde thema's als de kleutergroepen en worden er veel activiteiten samen ondernomen.

In principe kunnen kinderen dus al vanaf hun tweede jaar een kijkje nemen en starten op onze school!WASKO
Kinderopvang

De peutergroepen van Wasko komen geregeld 'op visite' bij onze kleutergroepen. De kinderen nemen alvast een kijkje op de basisschool en spelen gezellig mee. Ook deze opzet is bedoeld om de overgang naar de basisschool zo soepel en fijn mogelijk te laten verlopen voor de kinderen.

Voorschoolse opvang /Buitenschoolse opvang WASKO

Opvang vóór en na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met WASKO, in en buiten het schoolgebouw. Hieraan zijn kosten verbonden.

De opvang/lunch tussen de middag wordt geregeld in samenwerking met pedagogisch medewerkers van WASKO en vaste vrijwilligers.

Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Iedere groep heeft één tot twee vaste 'gezichten' voor de lunch.

https://www.wasko.nl