Ouderraad (OR)

Ouderraad

Wij hebben een actieve en enthousiaste ouderraad die zich enorm inzet voor de school en de leerlingen!

De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen en zij organiseren in samenwerking met de leerkrachten allerlei activiteiten voor de kinderen, zoals het Sinterklaasfeest, Kerstviering, Lenteontbijt, Zomerfeest, de schoolreis, het afscheid van groep 8 etc. Zij maken van iedere activiteit een feest!

De ouderraad stelt de ouders jaarlijks op de hoogte van hun activiteiten in de jaarvergadering. Hierin worden de activiteiten van het voorgaande jaar geëvalueerd, worden er plannen voor het komend schooljaar gepresenteerd en vindt er een financiële verantwoording plaats voor de besteding van de ouderbijdrage.

Ieder jaar wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage opnieuw vastgesteld.

Deze bedraagt dit schooljaar 40 euro.

Enthousiast geworden om deel te nemen aan onze ouderraad en lijkt dit iets voor u?

Meld u zich dan aan als kandidaat via het mailadres: ouderraad@bskofschip.nl


De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

Bij elke vergadering is een teamlid aanwezig en ook de directeur sluit regelmatig aan.