Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)

Schoolmaatschappelijk werk

Indien u als ouder met uw zoon of dochter tegen problemen aanloopt in de thuissituatie is er de mogelijkheid om schoolmaatschappelijk werk in te schakelen. Dit loopt via de intern begeleider op school.

Door samen te werken met de school, vroegtijdig te signaleren en snel hulp te bieden of effectief te verwijzen, draagt Schoolmaatschappelijk werk bij aan een complete aanpak.

Met welke vragen en problemen kunt u bij Schoolmaatschappelijk werk terecht? 

  • Problemen rond aanpak en opvoeding van het kind: grenzen stellen, onvoldoende stimulering. 
  • Sociale problemen: pesterig gedrag, onvoldoende sociale vaardigheden bezitten. 
  • Emotionele problemen: angst, teruggetrokken gedrag. 
  • Opvallend gedrag: agressie, pesten. 

Het algemene telefoonnummer van 'Sterk Papendrecht' waar Schoolmaatschappelijk werk is ondergebracht is: 078-6445200

Onze Schoolmaatschappelijk werker is mevrouw Alexandra van Geldorp.

Zij is bereikbaar via het volgende telefoonnummer 06-21632466 of via het volgende mailadres: alexandra.vangeldorp@sterkpapendrecht.nl