Het team

Het team op 't Kofschip

Ons gezellige, betrokken team bestaat uit 13 leerkrachten, verdeeld over 9 groepen.

Het management bestaat uit de directeur, 2 bouwcöordinatoren en de intern begeleider.

Daarnaast spelen de administratief medewerker, de vaste vrijwilligers, de pedagogisch medewerkers en de stagiaires een grote rol in de dagelijkse gang van zaken.

Binnen ons team leren we mét elkaar en ván elkaar!
We werken met klassenconsultaties waarbij iedereen betrokken is.

We investeren graag in toekomstige collega's en bieden daarom diverse stageplaatsen en een degelijke begeleiding.
We zijn natuurlijk een opleidingsschool voor stagiaires uit het MBO (opleiding 'onderwijsassistent') en HBO (opleiding 'leerkracht basisonderwijs') en ook lopen middelbare scholieren (meestal oud-leerlingen) op onze school hun maatschappelijke stage.


Groepsbezetting schooljaar 2023-2024

Groep 

Maandag 

Dinsdag

Woensdag

Donderdag 

Vrijdag 

1/2a 


 juf Danique 
 


juf Danique 
 


juf Danique 
 


juf Danique
 


juf Danique 
 

1/2b 

juf Debbie juf Debbie 

 juf Debbie

 

 juf Sabine

juf Sabine

1/2c 


juf Mariska 
 

juf Mariska 

juf Mariska 

juf Carola 

juf Carola 

juf Sandra 

juf Sandra 

juf Els 

juf Els 

juf Els 

4 

juf Sacha 

juf Sacha 

juf Sandra

juf Sacha 

juf Sacha 

juf Coby 

juf Coby 

juf Coby/ 

juf Astrid 

juf Astrid 

juf Astrid 

juf Naomi 

juf Naomi 

juf Sabine

juf Naomi 

juf Naomi 

meester Remy 

meester Remy 

juf Naomi

meester Remy 

meester Remy 

meester Bob 

juf Carola 

meester Bob 

meester Bob 

meester Bob Naast de groepsbezetting worden er binnen 't Kofschip ook andere taken uitgevoerd.
Deze zijn in onderstaand overzicht opgenomen.

Overige taken 

 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 


Directie

Saskia

Saskia

 

Saskia

Saskia

Interne begeleiding (IB) 

 inclusief arrangement 

Marinka 

Marinka
(halve dag)    

Marinka 

 

Marinka 

Onder/ 

middenbouwcoördinatie 

 

 

 

 

Sandra 

Bovenbouw 

Coördinatie 
tevens plaatsvervangend
directeur

 

 

 

Remy 

 

 

Administratie 

 

 

Hanna